cs-CZen-USde-DEpl-PL
+420 469 638 552

Výroba sesazenek

 Kontakt

Ing. Michal Burda
E-mail: mburda@jfd.cz
Mobile: +420 602 788 020

Průběh výroby dýhové sesazenky

Dýha je tenký plát dřeva o tloušťce 0,55 mm – 1,5 mm, kterou využíváme k výrobě nábytku, dveří, podlah,….

1. Třídění dýhy –  třídění  dýh probíhá ve skladu dle následujících parametrů

  • Rozměry svazků – délka a šířka – tzv. délkové třídění
  • Kvalita a struktura materiálu – tzv. kvalitativní třídění

Pří třídění může docházet i ke kombinaci obou parametrů – vždy se řídíme požadavky zákazníka.

2. Krácení/Sámování

  • Krácení – při krácení jsou svazky dýhy o délce XY zkráceny nožem krátících nůžek na délku požadovanou zákazníkem s připočítáním technologicky potřebné „nadmíry“
  • Sámování – na této operaci je svazek osámován z obou stran z původní šířky XY na zákazníkem požadovanou šířku. Sámování může probíhat na jednonožových nůžkách nebo na dvounožových nůžkách.

3.    Nanášení lepidla a sesazování

  • Nanášení lepidla – připravený svazek je vložen do nanášečky lepidla, kde pomocí dvou nanášecích rýhovaných rotujících válců dojde k nanesení lepidla na hrany svazku po jeho delší straně. Následně je svazek místěn na dvoupatrový dopravník (potřebný k přípravě lepidla pro další zpracování). Takto připravené svazky dýh jsou dle požadavků zákazníka na skladbu vkládány  do sesazovacího stroje, kde se teplem a stlačením listů k sobě lepidlo aktivuje a vznikne tak tupý spoj – tedy, sesazenka je z rubové i lícové strany stejná.
  • Sesazování pomocí tavného vlákna – pokud zákazník požaduje sesazení pomocí tavného vlákna, vynechává se operace nanášení lepidla a svazky jdou přímo do sesazovacího stroje pro sesazování vláknem – Küper.

4. Ořezávání a zpevnění okrajů

  • Poslední operace sesazenek. Při ořezávání jsou tzv. schody zarovnány a okraje jsou zpevněny tavným vláknem, které chrání sesazenky při další manipulaci.

5. Výstupní kontrola

  • Zde probíhá kontrola sesazenek dle požadavků zákazníka (100%-ní kontrola, namátková kontrola)

6.    Balení sesazenek  a expedice

  •  Hotové sesazenky je nutné zabalit dle požadavků zákazníka na jednotlivé palety, označit a přidat požadované doklady
  • Poté jsou palety baleny do černé strech fólie, zapáskovány a expedovány zákazníkovi

Motto

Dosažení a udržení systému kvality a environmentálních zásad poskytovaných služeb a produktů na úrovni žádané zákazníkem je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

Politika ISM

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Certifikace

   
   
   

 

GDPR

Jsme hrdými sponzory


Rytmus - do života lidí s handicapem

Dětské oddělení Nemocnice Chrudim 
JFD finančně přispěla na pomoc po povodních v roce 2013
JFD podporuje fotbalový klub Pardubičky

 

ÚP