cs-CZen-USde-DEpl-PL
+420 469 638 552

Provozní plocha, kapacita

V roce 2008 jsme otevřeli naši novou továrnu. Hlavními důvody pro to bylo zlepšení logistiky a zjednodušení toku výroby, zapojení nových technologií a s tím spojené zlepšení spolupráce s našimi obchodními partnery. V druhém kroku také došlo k navýšení výrobní kapacity výroby sesazenek, zejména v lepené spáře.

Aktuálně se roční výrobní kapacita pohybuje ve dvousměnném provozu okolo 3 000 000 m2 sesazenek, což znamená, že jsme schopni zpracovat přibližně 5 000 000 m2 dýhy za rok.

Celková výrobní a skladovací plocha v novém závodě je cca. 7000 m2 a k tomu související infrastruktura.  Motto

  Dosažení a udržení systému kvality a environmentálních zásad poskytovaných služeb a produktů na úrovni žádané zákazníkem je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

  Politika ISM

  Všeobecné obchodní a dodací podmínky

  Certifikace

     
     
     

   

  GDPR

  Jsme hrdými sponzory


  Rytmus - do života lidí s handicapem

  Dětské oddělení Nemocnice Chrudim 
  JFD finančně přispěla na pomoc po povodních v roce 2013
  JFD podporuje fotbalový klub Pardubičky

   

  ÚP