cs-CZen-USde-DEpl-PL
+420 469 638 552

Sesazování

Typy sesazení

  • do figury (zrcadlově)

Z jednoho svazku dýh jsou listy dýhy kladeny za sebou a otáčeny jako listy knihy, aby na sebe navazovali a vytvářeli „figuru“, tedy symetrický obraz. 

 

 

  • za sebou

Listy z jednoho svazku dýh jsou taženy a neotáčeny. Výsledný vzhled je opakující se struktura dýhy, nikoli však figura a tedy žádná symetrie. 

 

 

  • náhodná skladba (imitace spárovky)

Pro náhodou skladbu je použito dva a více svazků dýh, ze kterých jsou vybrány různé listy, které nemusí být stejně široké, mají různou strukturu (fládr, rovnoletý, polofládr)  a jsou sesazovány za sebou, čímž vzniká dojem masivního dřeva tzv. „spárovka“  

 

 

  • ostatní

Dle požadavku zákazníka lze sesazovat např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců, různě listy dýh otáčet apod. Záleží jen na požadavcích zákazníka.

Díky možnosti laserového vyřezávání, lze vytvořit i nepravidelné či oblé tvary (např. list).

         

          
 

Motto

Dosažení a udržení systému kvality a environmentálních zásad poskytovaných služeb a produktů na úrovni žádané zákazníkem je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

Politika ISM

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Certifikace

   
   
   

 

GDPR

Jsme hrdými sponzory


Rytmus - do života lidí s handicapem

Dětské oddělení Nemocnice Chrudim 
JFD finančně přispěla na pomoc po povodních v roce 2013
JFD podporuje fotbalový klub Pardubičky

 

ÚP